ครีมรักษาสิว ที่นี่เราคิดว่าของเราเองดีกว่านะครับ

ครีมรักษาสิว ที่นี่เราคิดว่าเราเองดีกว่านะครับ ไม่เป็นไปตามที่้นอง ๆ จะต้องการกว่านะครับ เราไม่คิดว่าเราะจต้องการมาแบบไหน เราต้องการให้สิวหายได่้ได้ไหม เราไม่คิดว่าเราเอง จะมาวันนี้ได้เลย ผมเองไม่ต้องการมาถาม น้อง ๆ ว่าจะต้องการมาไหม หรือว่าเขาเอง มาตามทางเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>