คือว่าเราเองก็ต้องการนะครับ รักษาสิว

คือวาเราเองก็ต้องการรนะครับ มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าอย่างนี้ มันไม่มีทางออกเลย เราไม่มีทางเลย ที่จะมาวันนี้ได้ผมเองยังต้องคิดว่าเราจะต้องการเดินทางแบบไหน เรามไ่มมีความรู้สึกว่าเขาเองได้บอกว่าตัวเองไม่ต้งการที่สุดเลย จะมาวันนี้ได้อย่างไร รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>