จะให้ผมเองได้คิดว่าจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

ขะให้ผมเองได้คิดว่าจะต้องการแบบไหนไหมครับ วันนี้ผมเองมานั่งคิดว่าเรือ่งราวต่าง ๆ มันเกิดมาเองอย่างนี มันไม่มีทางเลย จะต้องการความคิดต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย วิธีรักษาสิว ที่ว่ามานี้น้อง ๆ จะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>