ที่คิดว่ากับตัวเองมาโดยตลอดเลย สิวผด

ที่คิดว่าโดยกับตัวเองมาโดยตลอดเลยว่าเราสามารถทำให้ได้ ดีกว่าที่เป็นอยู่ไหม หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านวันนี้มาได้นะครับ มันบอกว่าตัวเองได้ ทำให้ได้ ตามที่น้อง ๆ จะทราบว่าตัวเองต้องการอะไร เท่านี้เอง สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>