ผมคิดว่าคุณต้องมาที่นี่ครับ วิธีทําให้หน้าใส

ผมคิดไว้เสม อ ๆว่าฃ คุณต้องการมาที่นี่เพื่อ มาเอาวิธี วิธีทําให้หน้าใส ผมจะบอกให้ นะครับ ที่นี่ไม่เป็นที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานของผม แต่ว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดของการทำงานให้มีความสุขเท่านั้นเอง ผมบอกเพ่ือน ๆ ได้ทเ่านี้จริ งๆ ผมจะบอกคุณได้อย่างไร ก็ตาม นั่นหละครับ มาตามทางของผมเอง วิธีทําให้หน้าใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>