มันงงกับตัวเองมากกว่าไหม

ผมว่าสิวหายได้ไหม ก็ว่ากันไปนะครับ จะว่าไปแล้วสิวหายไม่หาย มันไม่ขึ้นยุกับการทำงานที่ดีหรือว่า การทำให้สิวหายไหม ฃ

มันขึ้นยุกับผมเองได้รับการทำงานที่ดีไหม ทำให้ดีขึ้นไหม สิวผด ทีวาหายได้ไหม มันเกิดขึ้นแล้วผมเองก็ต้องทำให้คิดว่าทำให้เราหายได้จริง ๆน ะครับ มันเป้นแบน้จริงๆนะคัรบ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>