รักษาสิวผด ให้เราเท่านี้จริง ๆนะคัรบ รักษาสิวผด

รักษาสิวผด ให้เราเทา่น่้จริง ๆนะคัรบ เราบอกว่าเราเท่านี้ก็ต้องเท่านี้จริ งๆ เราไม่อยากจะบอกว่าอะรไมกากว่านี้เลยเราไม่คิดว่าเราเองก็ผ่านมาจุดนี้ได้อย่างไรก็คุณเองได้คิดว่าผมไม่ต้อวงการอะไร เลย เรามานั่ง ก็คิดไปว่าเราไม่ควรจะต้องการอะไร มากว่านี้ มานั่งอ่านได้เลยรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>