สิวผด หายได้อย่างนี้เลย

สาเหตุของการติดโรค  เกิดจาการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในอากาศ, เกิดจากการล้างมือไม่สะอาดหรือการคุกคลี่กับผู้ที่ป่วยจนทำให้เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้ สิวผด

3.โรคไข้ฉี่หนู ซึ่งผู้ที่เป็นโรคไข้ฉี่หนูนั้นมักจะมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างเฉียบพลัน, ปวดศีรษะ, ปวดตามกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง, มีอาการตาแดง , คอแข็งและสลับกับไข้ลด สิวผด

สาเหตุของการเกิดโรค  เกิดจากการติดเชื้อโรคของพาหะโรคฉี่หนูที่มีการปะปนอยู่ในน้ำและที่ที่มีน้ำท่วมขังจนทำให้เชื้อเข้าไปสู่ร่างกายทางบาดแผล, รอยขีดข่วน, เยื่อบุจมูก, เยื่อบุตาและเยื่อบุในช่องปากนั้นเอง

4.โรคน้ำกัดเท้า ซึ่งผู้ที่เป็นโรคน้ำกัดเท้านั้นมักจะมีอาการคันเกิดขึ้น, ผิวหนังบริเวณซอกนิ้วเท้าแดง มีขอบนูนเป็นวงกลมและถ้าเกาบริเวณที่เกิดโรคจะทำให้แผลแตกและมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาได้ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>