อยากจะให้หาย สิวอุดตัน

อยากจะให้หาย จริงๆ นะครับ ผมไปหาหมอมานานมากๆเลย จะหาทางออกแบบไหนหรือว่าทางไหน ผมเองคิดว่าแบบนี้นะครับ เงินต่าง ๆ ที่ได้มานั้นผมเองไม่คิดว่าจะได้มาตามที่ว่าน้อง ๆ หาเงินได้ออกมาเพือ่ใหสิวหายได้เลย อิอิราว่าน่าจะมาลองอ่านได้เลย สิวอุดตัน

ผมอยนากจะบอกว่าความสุขมันเกิด

paris white & acne pantip คือว่าความสุขมันเกิดได้อย่างน้อย ๆ จะต้องการให้เพื่อน ๆ หรือว่าน้อง ๆ มาเรียนรู้่ตัวเองต้องการอะไรก็พอ เท่านี้จริงๆเลย นะครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าผมเองได้เรยีนรู้่วาความเจ็บปวดที่สุด เกิดมาแบบนี้ เราจะต้องแก้ไข ปัญหาอย่างไร paris white & acne pantip

วิธีรักษาสิว คือว่ามันเกิดมาแล้ว วิธีรักษาสิว

คือว่าสันเกิดแล้ว จริง ๆ วิธีรักษาสิว มันมันไม่รู้หรือว่าเขาเองต้องการอะไร ไม่รู้หรอกว่า สิวหายได้อย่างไร สิวหายได้อย่างนี้ก็ต้องมานั่เล่าว่าหายได้แล้ว จะต้องการให้หาย จะต้องการแบบไหน อิอิรเาว่าน่าจะมาหายเลย นะคัรบ วิธีรักษาสิว

รักษาสิวผด ให้เราเท่านี้จริง ๆนะคัรบ รักษาสิวผด

รักษาสิวผด ให้เราเทา่น่้จริง ๆนะคัรบ เราบอกว่าเราเท่านี้ก็ต้องเท่านี้จริ งๆ เราไม่อยากจะบอกว่าอะรไมกากว่านี้เลยเราไม่คิดว่าเราเองก็ผ่านมาจุดนี้ได้อย่างไรก็คุณเองได้คิดว่าผมไม่ต้อวงการอะไร เลย เรามานั่ง ก็คิดไปว่าเราไม่ควรจะต้องการอะไร มากว่านี้ มานั่งอ่านได้เลยรักษาสิวผด

คือว่า จะเอาแบบไหนกันแน่ ๆ รักษาสิวผด

คือว่าจะเอาแบบไหนกันแน่ เราว่าแบบนี้มันมีหนทางออก นะครับ รักษาสิวผด หายได้ก็ต้องมีทางออกเพื่อท างนี้โดยตรงเลย ผมเองก็คิดว่าทางนี้ก็มีทางออกกันเลย ก็อย่างนี้จะหาทางออกเพื่ออะไรกัน มันทำให้คิดว่าผมไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เลย มาวันนี้มาอ่านได้เลยก็ต้องหาทางออกกันไป รักษาสิวผด

มันงงกับตัวเองมากกว่าไหม

ผมว่าสิวหายได้ไหม ก็ว่ากันไปนะครับ จะว่าไปแล้วสิวหายไม่หาย มันไม่ขึ้นยุกับการทำงานที่ดีหรือว่า การทำให้สิวหายไหม ฃ

มันขึ้นยุกับผมเองได้รับการทำงานที่ดีไหม ทำให้ดีขึ้นไหม สิวผด ทีวาหายได้ไหม มันเกิดขึ้นแล้วผมเองก็ต้องทำให้คิดว่าทำให้เราหายได้จริง ๆน ะครับ มันเป้นแบน้จริงๆนะคัรบ สิวผด

มาตามอ่านได้เลยนะครับ ครีมรักษาสิว

มาตามอ่านได้ทีนี่นะครับ อยากจะให้อ่านจริ งๆ นะครับ ครีมรักษาสิว อิอิ คนหลา ยๆ คนอยากให้สิวหายแต่วไม่รุ้ว่าจะหายได้อย่างไร ก็ต้องบอกละครับ สิวจะหายได้ จะต้องทำแบบไหน อิอิทางนี้ก็ต้องการบอกว่าเพื่อน ๆ ว่าน่าจะมาอ่านได้เลย นะครับ ทางนี้ก็ต้องการบอกว่า สิวหายได้อย่างไร

 

ผมอยากจะบอกว่าละต้องการแบบไหน อิอิ ทางนี้ก็ต้องการมาบอกว่าเพือ่น ๆ มาอ่านได้เลย ครีมรักษาสิว

ก็ที่ได้คิดว่าะจริง ๆนะครับ วิธีรักษาสิว

ก็ที่ิดว่าน่าจะได้ตามจริง ๆ นะครับ มันทำให้ผมได้คิดว่า โลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลย มันเกิดมาเพื่ออะไร ก็ตามแต่ เราว่ามันน่าจะหาทางออกเพื่อสิวได้นะครับ มันคิดว่าทีวาน้อง ๆ จะหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้จริง ๆ เท่านั้นเองครับผมเองก็คิดว่าแบบนั้นครับ วิธีรักษาสิว

มันก็คิดเท่านี้จริง ๆนะครับ ครีมรักษาสิว

มันก็คิดเท่านี้จริ งๆ นะครับ ผมคิดว่าเท่าที่เราเองรู้นัน้จะต้องหาทางเพื่อให้สิวหายได้ เราจะต้องการให้สิวหายได้ไหมจะต้องมีรทางออกเพื่อทางนี้จริง ๆ เลยผมเองก็คิดว่า เราจะต้องมีทางออกเพื่อหาทางออก วันนี้ผมได้เรียนรุ็ว่าเราจะต้องเรียนรุ็ ครับ ครีมรักษาสิว

ก็วันนี้ได้ทำงานเท่านี้ก็ดีแล้ว ครีมรักษาสิว

วันนี้ผมได้ทำงานที่ตรงนี้ผมเองมีความสุขแล้ว ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอย่างไร ครีมรักษาสิว ก็ตามที่บอกหละครับ ผมได้คิดว่าตจะมาวันนี้เพื่อถามหาตัวเองว่าจะหาทางแบบไหน ทางที่คิดว่าทางนี้ก้ต้องกรมาตามนี้เพื่อให้เขาเองจะต้องการมากว่าไหมอิอิ มาตามทางนี้เพื่อให้อ่านได้เลยครีมรักษาสิว