ที่คิดว่าดีกว่านี้ มั้ง สิวผด

ใคร ๆ ก็คิดว่าสิวหายได้ มันไม่จริงๆเลนะครับ ผมนะครับประสบการณ์ของผมกับการทำให้สิวหายมาประมาณ 5 วงันได้ ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าสิวหายได้ไหม มันไม่มีทางเลย เราจะว่าอย่างไร มันไม่มีทางเลยจริงๆเลย สิวผด

ครีมรักษาสิวเราคิดว่าเราเองเกิดมาทำไม

ครีมรักษาสิว ที่ผมเองได้คิดว่ามานี้ ได้มีหลาย ๆ คนได้เขียนบทความต่าง ๆ มากมายกว่านี้ว่ามันเกิดมาได้อย่างไร มันทำให้ผมได้คิด่าเราไม่น่าจะออกมาเพื่อให้น้อง ๆได้คิดว่าเราทั้งหมด ได้เขียนหนังสือหรือ่าวเขียนบทความต่าง ๆ มากว่านี้ไหม ครีมรักษาสิว

ผมคิดเองใช่ไหมครับ ครีมรักษาสิว

ที่ผ่านมาผมคิดไปเองใช่ไหมกับการทำให้สิวหายหรือวา สิวจะหายได้อย่างไร มันทำให้ผมคิดตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเองจะทำอะไร ให้ได้อยา่งที่ต้องการ มันไม่น่าจะเกิดกับตัวของผมเองเลย  มานั่งอ่านเลน ครีมรักษาสิว