สิง่ที่ดีที่สุดของเราคือว่าอะไร วิธีรักษาสิว

สิง่ที่ที่ดีที่สุดของเราคือ ว่าอะไร ถามเท่านี้ก็ต้องมาหาทางเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องการแบบไหน ผมหาวิธีรักษาสิวมาประมาณ หลาย ๆ ครั้งก็หาทางนี้เพื่อสิง่ที่คิดว่าเขาเองก็ต้องการทำงานอย่างไร ก็ที่นี่หละครับ ผมก็คิดแบบนี้  วิธีรักษาสิว

ทางนี้ก็บอกมาตามนี้เลย สิวอุดตัน

ทางนี้ก็บอกมาตามนี้เลย ทางนี้ที่คุณต้องการบอกว่า ที่เราเองก็ต้องการให้คุณ ได้ ผ่านสิ่งที่ดีที่สุดของทางผมเองไม่ใช่ไหม

วันนี้ได้อ่านบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ สิวอุดตัน บอกเลยว่าจะต้องอดทนมากๆเลย กับวันเวลาต่าง ๆ เพื่อให้สิวหา ก็ต้องอดทนต่อไปเลย สิวอุดตัน

เงินทางนี้ก็ต้องการ รักษาสิว

คนเรานะครัย คิดไแล้วก็ขำจริง ๆ เลย อย่าเลยครับ ที่จะไว้จริง ๆ เลย ทางนี้ก็หา ทางออกเพื่ออะไรแบบว่าบางอย่างที่เขาเองบอกมาเองโดยเสมอ ๆ ว่าะต้องการแบบไหน ทางที่เพือน ๆ บอกมาเอง จะต้องการแบบไหนมากกว่า รักษาสิว

จริง ๆ ตอนนี้ก็ดีที่สุดเลยนะ ครีมรักษาสิว

จริงๆ  ตอนนี้ก็ดีที่สุดเลยนะ ตามที่บอกละทางนี้หละ ที่บอกเพื่อน ๆ ว่าหลาย ๆ ท่านได้ถามหาความรักว่าเราจะหาความรักได้ที่ไหน เราเองจะต้องการให้หลาย ๆ คนตามหาตัวเองได้ดีที่สุดไหม ทางนี้บอกเลยว่าครีมรักษาสิว สำคัญมากๆเลย นะครับ ทำให้สิวหายได้ จะต้องทำแบบนี้เลย ครีมรักษาสิว

ทางนี้คิดว่าแบบไหนละ ครีมรักษาสิว

ทางนี้ก็ต้องการตามที่เขาบอกนะครับ ทางนั้นก็ต้องการ เราว่าจะหาทางออกเพื่อสิ่งไหนดี ก็ว่าตามแต่ว่าหละครับ ทางที่เพื่อน ๆ จะหาทางออกนั้นไม่มีเลย ทางนี้หละครับ ที่รับเองมาทำเอง เพื่อเพื่อน ๆ เอง เท่านั้นเอง ผมก็คิดว่าเราสามารถจะทำเองได้หมดจริง ๆ ไม่ใช่เลยครับ ครีมรักษาสิว

อยากจะหายจากสิวจะต้องอ่านไว้นะ วิธีรักษาสิว

อย่ากจะหายจากสิวจะต้องอ่านไว้นะ ที่ว่าอยากจะหายจริง ๆ นะต้องมาอ่านไว้นะ ที่ว่าเพื่อน ๆ เองก็ต้องการให้สิวหายได้ เราสองคนเองก็ตองการแบบนี้หละครับ ทางที่ดีทีเราจะต้องมาหาเงินเพื่อให้สิวหายได้ครับ มาทำอะไร ก็ตามจะต้องมาทางออกเพื่อทางที่ดีที่สุด วิธีรักษาสิว

เราต้องการแบบไหนก็จะได้ แบบนั้นหละ ครีมรักษาสิว

เราต้องการแบบไหนเราก็ต้องการแบบนั้นหละ ทำให้เราได้เรียนรู้่วา จริง ๆ แล้วคนเราจะต้องการอะไรมากกว่าไหม เราว่าทางนี้หละครับ ทางเราเองมาทางนี้เพื่อหาคนเองที่ตจะมาทางนี้ที่เดิน ผมเองไม่คิดว่าเขาจะต้องการอะไรมากกว่านี้หละ ครีมรักษาสิว

วัดศรีประดู่ ต.เมืองไทย อ.เมือง จ.พิจิตร์